zaterdag 13 april 2013

Astrid Bryan: Nieuw geld, nouveau riche, nieuwe rijke

Astrid Bryan is zeker een nouveau riche ("nieuwe rijke", ook nieuw geld genoemd). Toevallig vertelde iemand, die een eigen zaak begonnen was, dat zij met iemand die heel veel geld had naar een beurs geweest was en zij zich dood geschaamd had voor het gedrag van deze persoon. Zij noemde de term: nieuw geld. Ik had daar nog nooit van gehoord. Toen zij mij uitlegde dat de betreffende dame geboren was in een werkende "klasse", met een enorm rijke man getrouwd was en zich nu ongehoord gedroeg kon ik niet anders dan aan Astrid Bryan te denken. Ik zei tegen haar: Zoals Astrid Bryan? "JA! Dat bedoel ik", zei ze.
Ik vond de foto die ik erbij gezocht had geweldig! Astrid's Gucci-hoedje in een V&D tasje; dit is martelen van de nieuwe rijken!
Voor diegene die geïnteresseerd zijn in de term. Hier de uitleg van Wikipedia:
"De Franse term nouveau riche ("nieuwe rijke", ook nieuw geld), wordt veelal als schertsende of minachtende term gebruikt om personen aan te duiden die tot een hogere sociale klasse en welvaartsniveau zijn opgeklommen, maar hun geld op een patserige en opvallende wijze uitgeven.
De term impliceert dat personen die uit een lagere sociale klasse afkomstig zijn, niet ten volle de betrekkelijke waarde van geld onderkennen doordat zij daarmee niet op een waardige manier omgaan. Zij nemen doorgaans geforceerd de omgangsvormen over van de sociale laag waartoe zij op grond van hun bezit menen te behoren. Mensen met "oud geld", dat wil zeggen veel kapitaal al enkele generaties in de familie, zouden veel minder de neiging hebben hun rijkdom ten toon te spreiden".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten